Celem terapii jest uczenie dzieci istotnych umiejętności i zachowań po to, by mogły aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym. Pracujemy wspólnie nad umiejętnościami komunikacyjnymi, poznawczymi oraz społeczno-emocjonalnymi starając się wspierać prawidłowy rozwój dziecka.

Terapia w naszym ośrodku oparta jest na założeniach terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) W pracy z małymi dziećmi (3-9 lat) wykorzystujemy także metodę Kids’Skills, która również pozostaje w nurcie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.

Metoda Kids’ Skills – Dam Radę!, została stworzona przez fińskiego psychiatrę dr Bena Furmana i charakteryzuje się wysoką skutecznością w procesie zdobywania pożądanych umiejętności przez dzieci. Dzieci chętniej uczą się nowych umiejętności niż przyjmują informację, że są do niczego i muszą pozbyć się problemu. „Dam Radę!” z powodzeniem może być stosowana w terapii dzieci od ok. 3 roku życia.

Metoda Dam Radę! służy zmianie zachowania dzieci, przy zachowaniu szacunku do ich osoby i budowaniu autentycznej współpracy. Problemy dziecka staramy się w tej metodzie przekształcić na naukę nowych umiejętności. Program oparty jest na 15 krokach, rozważanych z dzieckiem, realizowanych przy wykorzystaniu zabawy, a także stanowiącym podstawę w pomaganiu dzieciom przezwyciężenia ich problemów przy wsparciu ze strony rodziny, opiekunów, przyjaciół. Ważne w naszej pracy jest wydobywanie zasobów, zauważanie postępów oraz okazywanie pozytywnej uwagi.

Przed rozpoczęciem terapii z dzieckiem obowiązkowa jest konsultacja z jego opiekunem/opiekunami. W trakcie pracy z dzieckiem włączamy do współpracy rodziców wierząc, że to oni mają największy wpływ na zmianę funkcjonowania dziecka.

Spotkania trwają od 45 do 60 minut. Mają charakter spotkań indywidualnych.

Informacje i zapisy:
tel. 533 402 688, tel. 607 459 010

mail: kontakt@osrodek-spotkanie.pl

Spotkanie – Ośrodek Psychoedukacji

Olsztyn, ul. Boenigka 26/6