• Konsultacje indywidualne (45 min.) – 80 zł
  • Sesja terapii indywidualnej (50 min.) – 100 zł/ 80 zł dla studentów do 26 r.życia
  • Sesja terapii pary/rodziny (60 min.) – 120 zł
  • Spotkanie/warsztaty grupowe (90 min.) – 40-65 zł
  • Coaching kariery -praca szyta na miarę- 250 zł (3 spotkania po 60 min.)